Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
  • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
  • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
  • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Sectoren die meer aandacht verdienen als BBL-studie mogelijkheid.

  • August 27, 2018

“Sectoren als bouw & infra, techniek, horeca & toerisme en zorg verdienen meer aandacht als BBL-studiekeuzemogelijkheid voor mbo-deelnemers op Bonaire.”

Om analyses en onderzoeken die worden meegenomen in het periodiek advies van ROA CN, wordt er o.a. data opgevraagd van onze ketenpartners. 

Techniek vormt nog altijd 1/3 deel van de werkvergunningen die in 20174 op Bonaire aan buitenlandse arbeiders zijnverleend. De top 5 verleende TWV’s waarvan het hoogste opleidingsniveau middelbaar is, bestaat uit de beroepenmetselaar (103), kok (74), hulp in de particuliere huishoudens (43), timmerman (39) en lasser (30) 4.

Het bovenstaande figuur geeft een totale vergelijking van de potentiële toekomstige gediplomeerden van de SGB3, aantal aangemelde vacatures bij het OLB5, aantal werkzoekenden volgens het OLB6 en verleende TWV’s4 op basis van de meest voorkomende beroepgroepen op Bonaire. Een uitschieter is zeker sector techniek, waarbij de meest verleende TWV’szitten, maar tegelijkertijd ook de meest aangemelde vacatures bij het OLB.

Op basis van de verleende TWV’s4 in 2017 kan men terug zien dat 56% van de buitenlanders een mbo niveau 2, 3, 4 of havo/vwo-onderbouw hebben behaald. Omdat de economie van het eiland voornamelijk gedragen wordt door mbo- opgeleiden, zou het gunstiger zijn als meer mbo-deelnemers opleidingen volgen waarvoor een duidelijke arbeidsvraag bestaat namelijk in de sectoren horeca & toerisme, zorg, bouw & infra en techniek.

Sector horeca & toerisme bevat ook een groot aandeel aan aangemelde vacatures, maar de pool van gediplomeerden blijft nog altijd redelijk laag. Mbo-gediplomeerden niveau 1 vormden een aanzienlijk deel van de pool gediplomeerden (204) terwijl de aangeboden vacatures lager lag dan het aantal werkzoekenden, die aan het einde van dit schooljaar alleen maar hogerop komen te staan.

Om meer potentiële mbo-deelnemers te stimuleren voor deze sectoren zal er met ketenpartners en lokale bedrijven goed gekeken moeten worden naar secundaire arbeidsvoorwaarden binnen horeca & toerisme en bouw & infra.

Meer weten? Lees verder op pagina 16 van het bestuursverslag 2017: http://www.roacn.com/…/roa-cn-b…/ROACNJV-BV-Fin.18062018.pdf