Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Basisschool Aquamarin

Information

Kaminda Jato Baco 36
Bonaire

Tel: +599-7172912
Email: basisschoolaquamarin@hotmail.com

Onderwijsassistent Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces
 • 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
   • 3. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • Beslissingen nemen
  • Aansturen
   • Instructies en aanwijzingen geven
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doelmatig gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.4 Begeleidt leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen
  • Begeleiden
   • 1. Coachen
   • 2. Motiveren
   • 3. Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Inleven in andermans gevoelens
   • 4. Anderen steunen
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
   • 3. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • 1. Omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid
   • 2. Met diversiteit (tussen mensen) omgaan
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Gevoelens onder controle
Kerntaak 2: Uitvoeren van taken rondom het primaire proces
 • 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire proces
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgen voor materialen en middelen
  • Kwaliteit leveren
   • Systematisch werken
 • 2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
 • 2.3 Voert administratieve taken uit
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Instructies opvolgen
  • Gedrevenheid en ambitie tonen
   • Zichzelf actief beschikbaar stellen
 • 2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Op eigen initiatief handelen
  • Aansturen
   • Uitoefenen van gezag
  • Begeleiden
   • Motiveren
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Inleven in andermans gevoelens
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
   • 3. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • 1. Omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid
   • 2. Met diversiteit (tussen mensen) omgaan
 • 2.5 Voert in PO en SO pedagogisch-verzorgende taken uit
  • Begeleiden
   • Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Anderen steunen
   • 2. Bezorgdheid tonen voor anderen
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Integer handelen
   • 2. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Grenzen stellen
 • 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Zichzelf kennen en laten zien
   • 3. Interesse tonen
  • Formuleren en rapporteren
   • Vlot en bondig formuleren

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Activiteiten plannen
 • 1.3 Maakt een plan van aanpak
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
 • 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang
  • Aansturen
   • Uitoefenen van gezag
  • Begeleiden
   • Coachen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Anderen steunen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • Diversiteit (tussen mensen) omgaan
 • 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging
  • Begeleiden
   • Adviseren
  • Ethisch en integer handelen
   • Integer handelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoefte en verwachtingen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden
  • Begeleiden
   • Anderen ontwikkelen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
  • Begeleiden
   • Motiveren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Voortgang bewaken
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
 • 3.8 Evalueert de werkzaamheden
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Analyseren
   • 1. Informatie uiteenrafelen
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken