Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie

Information

Island: Bonaire
Dossier: Overige
MBO Level: 3


Core Tasks

Kerntaak 01: Communicatie (gesprekstechnieken, presentatie en voorlichting)
 • 1.1 Voorlichting geven en/of een (telefonisch) verkoopgesprek voeren, aan de hand van de wensen van de klant, dat past binnen de mogelijkheden van het productassortiment en het dienstenpakket
 • 1.2 Behandelen, opnemen en analyseren van klachten en oplossen van problemen, volgens de geldende regels en/of procedures
Kerntaak 02: Algemene en financiele administratie en beheer
 • 2.1 Met behulp van een geautomatiseerd verwerkingssysteem kassawerkzaamheden, boekingen, reserveringen en de meest voorkomende administratieve handelingen uitvoeren
Kerntaak 03: Reizen, voorlichting, advies en productinformatie
 • 3.1 Aan de klant voorlichting en advies geven over reis- en boekingsvoorwaarden, vakantiebestemmingen, verblijfs- en vervoersmogelijkheden, verzekeringen, toeristische informatie in de regio en cultuurhistorisch erfgoed
 • 3.2 Doorverwijzen naar relevante instanties voor informatie in geval van problemen
Kerntaak 04: Reizen boeken en reserveren
 • 4.1 Tickets reserveren, huurauto regelen en vakantiereizen, arrangementen, dagtochten boeken
 • 4.2 Een reservering verwerken in een boekingssysteem, een klanten/gastenregistratiesysteem onderhouden en reisbescheiden invullen en klaarmaken
 • 4.3 Offertes opmaken
Kerntaak 05: Toeristische informatie, productinformatie en voorlichting
 • 5.1 Aan de klant voorlichting en advies geven over verblijfs- en vervoersmogelijkheden, toeristische informatie in uw regio en reis- en boekingsvoorwaarden
Kerntaak 06: Toeristische informatie boeken en reserveren
 • 6.1 Arrangementen, dagtochten en/of accommodatie, toegangsbiljetten, auto huur en andere vervoersmogelijkheden boeken en reserveren
Kerntaak 08: Reisbegeleiding informatie en voorlichting algemeen
 • 8.1 Een informatiebijeenkomst voor gasten organiseren van ontvangst tot en met afscheid, voorlichting geven over mogelijke excursies in de regio, praktische zaken regelen op de plaats van bestemming en regels en voorschriften hanteren m.b.t. kopen en in-
Kerntaak 10: Reisbegeleiding gids/hostess; excursies en reizen
 • 10.2 Een draaiboek maken met informatie over gewoonten, gebruiken, regels en procedures relevante informatie t.b.v. de organisatie
Kerntaak 12: Mondelinge communicatie in Engels + indien van toepassing 1 andere taal (Duits, Frans, Spaans)
 • 12.1 In het Engels of 1 andere taal voorlichting en advies geven, een verkoopgesprek voeren rekening houdend met de wensen van gasten en passend binnen het productassortiment en dienstenpakket