Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Verzorgende IG profiel Gehandicaptenzorg (HKS)

Information

Island: Bonaire
CREBO: 25491
Dossier: Verzorgende-IG
MBO Level: 3


Core Tasks

B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • B1-K1-W1 Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W2 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
 • B1-K1-W3 Stelt (mede) het zorgplan op
 • B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging
 • B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
 • B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W9 Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen
 • B1-K1-W10 Evalueert en legt de zorgverlening vast
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • B1-K2-W3 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
P2-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in de GHZ
 • P2-K1-W1 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden
 • P2-K1-W2 Communiceert met en begeleidt de communicatie met doelgroepen in de GHZ
 • P2-K1-W3 Begeleidt individuele zorgvragers in een groep

Companies