Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Information

Island: Bonaire
CREBO: 95530
Dossier: Verzorgende-IG
MBO Level: 3


Core Tasks

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • 01.1 Stelt (mede) het zorgplan op
 • 01.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden
 • 01.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • 01.5 Begeleidt een zorgvrager
 • 01.6 Begeleidt een groep zorgvragers
 • 01.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • 01.8 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • 01.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
 • 1.10 Stemt de zorgverlening af
 • 1.11 Evalueert de zorgverlening
Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 2.3 Geeft werkbegeleiding

Companies