Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Sport- en bewegingsleider

Information

Island: Bonaire
CREBO: 95280
Dossier: Sport en bewegen
MBO Level: 3


Core Tasks

Kerntaak 1: Aanbieden van SB- activiteiten
 • 1.1 Werft en informeert SB-deelnemers
 • 1.2 Bereidt SB-activiteiten voor
 • 1.3 Voert SB-activiteiten uit
 • 1.4 Coacht en begeleidt SB-deelnemers
 • 1.5 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB- deelnemers
Kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
 • 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
 • 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Stemt de werkzaamheden af
 • 3.2 Past EHBSO en reanimatie toe
 • 3.3 Verricht beheer- en onderhoudstaken
 • 3.4 Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
 • 3.5 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
 • 3.6 Werkt aan deskundigheidbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.7 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.9 Evalueert de (SB-)werkzaamheden