Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Information

Island: Bonaire
CREBO: 92670
Dossier: Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Opstellen van een dienstverleningsplanwerkplanning
 • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt
 • 1.2 Maakt een dienstverleningsplan
Kerntaak 2: Ondersteunen van de cliënt(en)
 • 2.1 Ondersteunt de cliënt bij praktische diensten
 • 2.2 Behandelt eenvoudige juridische vragen van de cliënt
 • 2.3 Ondersteunt de cliënt bij financiële problemen en budgetbeheersing
 • 2.4 Bemiddelt en ondersteunt de cliënt bij het behartigen van belangen
 • 2.5 Verricht informatie- , advies- en voorlichtingswerkzaamheden ten behoeve van de cliënt(en)
Kerntaak 3: Uitvoerenvan organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af
 • 3.4 Verricht administratieve werkzaamheden en beheert dossiers
 • 3.5 Evalueert de geboden ondersteuning

Companies