Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Sociaal-cultureel werker

Information

Island: Bonaire
CREBO: 91370
Dossier: Sociaal-cultureel werk
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert de vraag naar sociaal-cultureel werk
 • 1.2 Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten
Kerntaak 2: Uitvoeren van projecten en activiteiten
 • 2.1 Biedt ondersteuning
 • 2.2 Bereidt projecten en activiteiten voor
 • 2.3 Begeleidt cliënt/groep tijdens activiteiten
 • 2.4 Zet professionals in bij de uitvoering van activiteiten
 • 2.5 Organiseert en ondersteunt samenwerkingsverbanden
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Voert coördinerende taken uit
 • 3.4 Voert beleidsmatige taken uit
 • 3.5 Voert beheertaken uit
 • 3.6 Evalueert de dienstverlening
 • 3.7 Werft vrijwilligers

Companies