Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Servicemedewerker gebouwen (TMA)

Information

Island: Bonaire
CREBO: 92180
Dossier: Onderhoud- en verbouwbedrijf
MBO Level: 2


Core Tasks

Kerntaak 1: Voert timmerwerkzaamheden uit
 • 1.1 Kan binnentimmerwerk verrichten
 • 1.2 Kan draaiende delen afhangen en sluitbaar maken
 • 1.3 Kan reparaties aan houtwerk uitvoeren
 • 1.4 Kan houtwerk tegen ongedierte beschermen
 • 1.5 Monteert producten en onderdelen
 • 1.6 Assisteert bij het uitvoeren van timmerwerkzaamheden
Kerntaak 2: Voert schilderwerkzaamheden uit
 • 2.1 Schilderwerk voorbereiden
 • 2.2 Ondergronden voorbereiden
 • 2.3 Verfsystemen aanbrengen
Kerntaak 3: Voert metsel- en betonwerkzaamheden uit
 • 3.1 Maakt metselwerk
 • 3.2 Brengt pleisterwerk aan
 • 3.3 Voert eenvoudige reparaties uit aan metselwerk of betonwerk
Kerntaak 4: Voert installatiewerkzaamheden uit
 • 4.2 Kan (data)kabels trekken
 • 4.3 Kan verstoppingen aan de wateraanvoer en afvoer verhelpen
 • 4.4 Kan componenten plaatsen en monteren
 • 4.5 Instellen en afstellen na een installatie
 • 4.6 Een airco schoonmaken
 • 4.8 Computerapparatuur aansluiten, gebruiksklaar maken, en deze apparatuur op bestaande datanetwerken aansluiten
 • 4.9 Verricht onder leiding van een erkend installateur elektrotechnische werkzaamheden
Kerntaak 5: Voert tegelwerkzaamheden uit
 • 5.1 Verwijdert los of beschadigd tegelwerk
 • 5.2 Bereidt de ondergrond voor
 • 5.3 Lijmt vloer- en wandtegels, of zet in specie
 • 5.4 Repareert beschadigd tegelwerk
Kerntaak 6: Uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden, veilig werken
 • 6.1 Controleert gereedschappen, materiaal, materieel en machines
 • 6.2 Richt de werkplek in
 • 6.3 Ruimt de werkplek op na afloop
 • 6.4 Werken volgens veiligheidsvoorschriften
Kerntaak 7: Onderhouden van verbrandingsmotoren
 • 7.1 Voert een onderhoudsbeurt uit aan verbrandingsmotoren
 • 7.5 Beschermt motoren tegen de invloed van zout water, en behandelt verbrandingsmotoren na gebruik in zout water
Kerntaak 8: Uitvoeren van laswerkzaamheden
 • 8.2 Voert laswerkzaamheden uit in verschillende lasposities
 • 8.5 Werken met en verwerken van kunststoffen in afvoersystemen, vaartuigen, en keukenbladen