Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Pedagogisch medewerker kinderopvang (HKS)

Information

Island: Bonaire
CREBO: 25486
Dossier: Pedagogisch Werk
MBO Level: 3


Core Tasks

B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
P1-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Companies

Ambulant Activiteitenbegeleider Lus
Kids’NKO
Kameleon KDV/NSO
Kinderdagopvang het Vlindertuintje
NSO Bright and happy kids
Little Explorers BSO
Afterschool Instituut voor huiswerkbegeleiding
Baby Hearts Daycare
Yuma Coaching and Cooking
Chirino-Felida Alliance - Thinkers Activities
Elephants Splash Education
Kresh mi dushi muchanan
Bright Future kinder en naschoolseopvang
NSO Universo - Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire
Mickey & Minnie Kinderopvang
Kindcentrum Mijn Wereldje - Edu Fluence B.V. (voorheen NSO Kristu Bon Wardador)
NSO Noah - Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire
Het Koraal
Pal'i Tamarein Sentro i Guia Pa Mucha
BSO De Oceaan - Edu Fluence B.V. (voormalige BSO Noah)
Kinderdagverblijf Generashon Ku Proposito
E Shoco Sabí
Buiteschoolse Opvang B.A.S.E.S (Basic Assistant on Social Education & Skills)
Pelikaan Naschoolse Opvang - Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire
Elephants Daycare
Babyhuis vlindertuintje
Twinkel NSO & HB E.Z.
Skol di hunga / Siña mannan chiki
Kinderdagverblijf Noah - Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire
Fundashon Huntu Nos Ta Progresa- Kresh
Fundashon Huntu Nos Ta Progresa- Opvang
Kinderdagverblijf Arko Iris - Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire
Stichting Project (FORSA)
Kinderopvang Paraiso di muchanan kontentu
Naschoolse & Kinderdagverblijf “Chichi”
Play Learn and grow together B.V.
Boks B.V.
Speelschool De Kaboutertjes (Voormalige Kinderopvang De Kaboutertjes)
Speelschool Jiwiri
Fundashon Mangazina di Rei
FKPD
Fundashon Social Edukativo: Sentro Pre Eskolar Hardin Tia Sus & NSO Hardin Tia Sus
Sentro Pre Eskolar Hardin di Chikitin
Kresh Happy Kids, Happy Days
Rayo di Solo (Kolegio Reina Beatrix)- Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, SOOB
Kinderopvang Dopey
Fundashon Bon Kwido
Kresh Chikitin Bin Bin