Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
  • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
  • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
  • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

Information

Island: Bonaire
CREBO: 92620
Dossier: Pedagogisch Werk
MBO Level: 3


Core Tasks

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
  • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
  • 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op
  • 1.3 Maakt een plan van aanpak
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
  • 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang
  • 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging
  • 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden
  • 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
  • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
  • 3.8 Evalueert de werkzaamheden