Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Onderwijsassistent

Information

Island: Bonaire
CREBO: 93500
Dossier: Onderwijsassistent
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces
 • 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen
 • 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor
 • 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen
 • 1.4 Begeleidt leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen
Kerntaak 2: Uitvoeren van taken rondom het primaire proces
 • 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire proces
 • 2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten
 • 2.3 Voert administratieve taken uit
 • 2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces
 • 2.5 Voert in PO en SO pedagogisch-verzorgende taken uit
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af
 • 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen