Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Onderwijsassistent (HKS)

Information

Island: Bonaire
CREBO: 25698
Dossier: Pedagogisch Werk
MBO Level: 4


Core Tasks

B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel- /leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
P3-K1 Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar
 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit
 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
P3-K2 Uitvoeren van taken rondom de lessen
 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

Companies