Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Medewerker maatschappelijke zorg

Information

Island: Bonaire
CREBO: 92650
Dossier: Maatschappelijke Zorg
MBO Level: 3


Core Tasks

Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt
Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning