Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Manager/ondernemer horeca

Information

Island: Bonaire
CREBO: 90303
Dossier: Ondernemer horeca/bakkerij
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Onderneemt
 • 1.1 Ontwikkelt een ondernemingsplan
 • 1.2 Treft voorbereidingen voor het starten van een onderneming
 • 1.3 Implementeert het ondernemingsplan
 • 1.4 Maakt marktanalyses
 • 1.5 Innoveert de onderneming
 • 1.6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs
 • 1.7 Bepaalt personeelsbeleid
 • 1.8 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid
 • 1.9 Onderhoudt externe contacten
Kerntaak 2: Geeft leiding aan de onderneming
 • 02.1 Draagt zorg voor financiële administratie en registratie
 • 02.2 Bewaakt en verantwoordt de financiële situatie
 • 02.3 Bewaakt de voorraad
 • 02.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze
 • 02.5 Werft en selecteert nieuwe medewerkers
 • 02.6 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • 02.7 Zorgt voor informatie naar medewerkers
 • 02.8 Plant en verdeelt de werkzaamheden
 • 02.9 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan
 • 2.10 Implementeert (wettelijke) regels en voorschriften
 • 2.11 Bewaakt, evalueert en verbetert processen en procedures op de werkvloer
 • 2.12 Promoot de onderneming
 • 2.13 Onderzoekt gast-/klant-/medewerkertevredenheid
 • 2.14 Signaleert en handelt klachten af
 • 2.15 Richt de bedrijfsruimte in en onderhoudt de inventaris
Kerntaak 4: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven
 • 04.1 Neemt tafelreserveringen aan
 • 04.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het horecabedrijf
 • 04.3 Ontvangt en informeert/adviseert de gast
 • 04.4 Neemt de bestelling op en serveert deze
 • 04.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de gast
 • 04.8 Creëert en bewaakt sfeer
 • 04.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of bestellingen aan
 • 4.10 Voert afrondende werkzaamheden uit in het horecabedrijf
 • 4.11 Sluit het bedrijf af
Kerntaak 5: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven
 • 5.1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen en arrangementen
 • 5.2 Checkt de gast in
 • 5.3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf
 • 5.4 Bewaakt de veiligheid
 • 5.5 Checkt de gast uit
 • 5.6 Maakt night audit rapportages van de omzet
 • 5.7 Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten