Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Leisure & hospitality executive

Information

Island: Bonaire
CREBO: 94130
Dossier: Leisure & hospitality
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatie-accommodatie
 • 1.1 Treedt op als centraal aanspreekpunt
 • 1.2 Voert administratieve handelingen uit aan de balie
 • 1.3 Houdt voorraad van recreatieve materialen op peil en bestelt
 • 1.4 Signaleert en handelt klachten af
Kerntaak 2: Organiseert, voert uit en begeleidt recreatieve activiteiten
 • 02.1 Levert een bijdrage aan het recreatieplan
 • 02.2 Stelt een activiteitenprogramma samen
 • 02.3 Stelt een draaiboek op voor de organisatie van een recreatieve activiteit
 • 02.4 Organiseert een recreatieve activiteit
 • 02.5 Treft voorbereidingen voor de uit te voeren recreatieve activiteit
 • 02.6 Begeleidt recreatieve activiteiten en vermaakt gasten
 • 02.7 Bewaakt de voortgang en kwaliteit van de recreatieve activiteit
 • 02.8 Zorgt voor de veiligheid van gasten
 • 02.9 Onderneemt actie bij ongelukken, incidenten en calamiteiten
 • 2.10 Evalueert en verbetert recreatieve activiteiten
 • 2.11 Verdeelt werkzaamheden en instrueert collega’s bij recreatieve activiteiten
 • 2.12 Verricht opruimwerkzaamheden en maakt schoon in de recreatieaccommodatie
Kerntaak 3: Geeft leiding en voert beheerstaken uit
 • 03.1 Maakt een afdelingsplan
 • 03.2 Maakt een personeelsplanning
 • 03.3 Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen
 • 03.4 Zorgt voor inkoop van materialen en middelen
 • 03.5 Bewaakt budgetten
 • 03.6 Werft en selecteert nieuwe medewerkers
 • 03.7 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • 03.8 Plant en verdeelt de werkzaamheden
 • 03.9 Begeleidt medewerkers en stuurt medewerkers aan
 • 3.10 Motiveert de samenwerking in het team
 • 3.11 Bewaakt en evalueert processen en procedures op de werkvloer
 • 3.12 Voert werkoverleg
 • 3.13 Rapporteert aan de ondernemer/ het management