Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

Information

Island: Bonaire
CREBO: 92632
Dossier: Pedagogisch Werk
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
 • 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • 1.3 Maakt een plan van aanpak
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
 • 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang
 • 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging
 • 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden
 • 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • 3.4 Voert coördinerende taken uit
 • 3.5 Onderhoudt een netwerk
 • 3.6 Voert beleidsmatige taken uit
 • 3.7 Voert beheertaken uit
 • 3.8 Evalueert de werkzaamheden