Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Eerste monteur

Information

Island: Bonaire
CREBO: 95762
Dossier: Vliegtuigonderhoud
MBO Level: 3


Core Tasks

Kerntaak 1: Verricht onderhoud aan vliegtuigen, vliegtuigcomponenten en –systemen
 • 1.1 Voorbereiden onderhoudswerkzaamheden
 • 1.2 Het vliegtuig gereed maken voor onderhoud
 • 1.3 (De)monteren, modificeren en vervangen van onderdelen, componenten en systemen
 • 1.4 Uitvoeren van controles en testen
 • 1.5 Afronden onderhoudswerkzaamheden
Kerntaak 2: Verricht inspecties aan vliegtuigen
 • 2.1 Voorbereiden inspectiewerkzaamheden
 • 2.2 Inspectie uitvoeren
 • 2.3 Afronden werkzaamheden
Kerntaak 4: Geeft leiding aan en autoriseert verrichte werkzaamheden
 • 4.1 Voeren van werkoverleg
 • 4.2 Begeleiden van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden
 • 4.3 Controleren van verrichte werkzaamheden
 • 4.4 Autoriseren van verrichte werkzaamheden
 • 4.5 Administreren van geautoriseerde werkzaamheden

Companies