Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Bouwkundig onderhoudsmedewerker (TMA Bouw)

Information

Island: Bonaire
CREBO: 95271
Dossier: Onderhoud- en verbouwbedrijf
MBO Level: 3


Core Tasks

Kerntaak 01: Voert timmerwerkzaamheden uit
 • 1.1 Kan binnentimmerwerk verrichten
 • 1.2 Kan draaiende delen afhangen en sluitbaar maken
 • 1.3 Kan reparaties aan houtwerk uitvoeren
 • 1.4 Kan houtwerk tegen ongedierte beschermen
 • 1.5 Monteert producten en onderdelen
Kerntaak 02: Voert schilderwerkzaamheden uit
 • 2.1 Schilderwerk voorbereiden
 • 2.2 Ondergronden voorbereiden
 • 2.3 Verfsystemen aanbrengen
Kerntaak 03: Voert metsel- en betonwerkzaamheden uit
 • 3.1 Maakt metselwerk
 • 3.2 Brengt pleisterwerk aan
 • 3.3 Voert eenvoudige reparaties uit aan metselwerk of betonwerk
Kerntaak 04: Voert installatiewerkzaamheden uit
 • 4.1 Kan storingen lokaliseren en analyseren in het elektriciteitsnetwerk
 • 4.2 Kan (data)kabels trekken
 • 4.3 Kan verstoppingen aan de wateraanvoer en afvoer verhelpen
 • 4.4 Kan componenten plaatsen en monteren
 • 4.5 Instellen en afstellen na een installatie
 • 4.6 Een airco schoonmaken
 • 4.7 Gas bijvullen in airco`s, koelingen en vriezers
 • 4.8 Computerapparatuur aansluiten, gebruiksklaar maken, en deze apparatuur op bestaande datanetwerken aansluiten
 • 4.9 Verricht onder leiding van een erkend installateur elektrotechnische werkzaamheden
Kerntaak 05: Voert tegelwerkzaamheden uit
 • 5.1 Verwijdert los of beschadigd tegelwerk
 • 5.2 Bereidt de ondergrond voor
 • 5.3 Lijmt vloer- en wandtegels, of zet in specie
 • 5.4 Repareert beschadigd tegelwerk
Kerntaak 06: Uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden, veilig werken
 • 6.1 Controleert gereedschappen, materiaal, materieel en machines
 • 6.2 Richt de werkplek in
 • 6.3 Ruimt de werkplek op na afloop
 • 6.4 Werken volgens veiligheidsvoorschriften
Kerntaak 07: Onderhouden van verbrandingsmotoren
 • 7.1 Voert een onderhoudsbeurt uit aan verbrandingsmotoren
 • 7.2 Monteert en demonteert losse onderdelen aan een verbrandingsmotor
 • 7.3 Voert reparatiewerkzaamheden uit aan verbrandingsmotoren
 • 7.4 Geeft technische toelichting aan de klant, en brengt advies uit over periodiek onderhoud in het belang van de klant
 • 7.5 Beschermt motoren tegen de invloed van zout water, en behandelt verbrandingsmotoren na gebruik in zout water
Kerntaak 08: Uitvoeren van laswerkzaamheden
 • 8.1 Voorbereiden van laswerkzaamheden
 • 8.2 Voert laswerkzaamheden uit in verschillende lasposities
 • 8.3 Herstellen van afwijkingen
 • 8.4 Uitvoeren van afrondende werkzaamheden
 • 8.5 Werken met en verwerken van kunststoffen in afvoersystemen, vaartuigen, en keukenbladen
Kerntaak 09: Uitvoeren van duikgerelateerde werkzaamheden
 • 9.3 Onderhoud van zwembaden
 • 9.6 Werkt volgens eilandelijke wet- en regelgeving op het gebied van milieubeheer
 • 9.8 Onderneemt adequate actie in geval van onveilige situaties
Kerntaak 10: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden
 • 10.1 Beheert een agenda en een reserveringssysteem
 • 10.2 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem
 • 10.3 Vult (eenvoudige) formulieren in
 • 10.4 Voert voorraadbeheer en voorraadadministratie

Companies