Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Assistent communicatiemedewerker

Information

Island: Bonaire
CREBO: 90531
Dossier: Medewerker marketing en communicatie
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid
 • 1.1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan
 • 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel plan
 • 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel plan
 • 1.4 Werkt een operationeel plan uit
 • 1.5 Becommentarieert een operationeel plan
Kerntaak 3: Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit
 • 3.1 Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart
 • 3.2 Bedenkt een oplossing
 • 3.3 Stelt een projectplan op
 • 3.4 Voert een projectplan uit
 • 3.5 Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat
 • 3.6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of rmateriaal
 • 3.7 Redigeert aangeleverde teksten
 • 3.8 Verzorgt de informatie op internet en intranet
 • 3.9 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden (pers)

Companies