Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Yuma Coaching and Cooking

Information

Kaya Titanium 12
Bonaire

Tel: +599-7001855
Email: fleurtjeveldkamp@gmail.com

Onderwijsassistent Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces
 • 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
   • 3. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • Beslissingen nemen
  • Aansturen
   • Instructies en aanwijzingen geven
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doelmatig gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.4 Begeleidt leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen
  • Begeleiden
   • 1. Coachen
   • 2. Motiveren
   • 3. Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Inleven in andermans gevoelens
   • 4. Anderen steunen
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
   • 3. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • 1. Omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid
   • 2. Met diversiteit (tussen mensen) omgaan
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Gevoelens onder controle
Kerntaak 2: Uitvoeren van taken rondom het primaire proces
 • 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire proces
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgen voor materialen en middelen
  • Kwaliteit leveren
   • Systematisch werken
 • 2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
 • 2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Op eigen initiatief handelen
  • Aansturen
   • Uitoefenen van gezag
  • Begeleiden
   • Motiveren
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Inleven in andermans gevoelens
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
   • 3. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • 1. Omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid
   • 2. Met diversiteit (tussen mensen) omgaan
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Grenzen stellen
 • 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Zichzelf kennen en laten zien
   • 3. Interesse tonen
  • Formuleren en rapporteren
   • Vlot en bondig formuleren

Helpende Zorg en Welzijn (HKS) Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
 • B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
 • B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
 • B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
 • B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
 • B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
 • B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
 • B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
 • B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
 • B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden
P2-K1 Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • P2-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • P2-K1-W3 Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Pedagogisch medewerker kinderopvang (HKS) Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
P1-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden