Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Talkativeness & Talk-Activities MC (T&TMC)

Information

Kaya Soer Bartola 13
Bonaire

Tel: +599-7172881
Email: ttmcenter@hotmail.com

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
 • 1.2 Schrijft het plan van aanpak
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Structuur aanbrengen
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Analyseren
   • 1. Informatie uiteenrafelen
   • 2. Conclusies trekken
 • 1.3 Specificeert het plan van aanpak tot een activiteitenplan
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Structuur aanbrengen
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
  • Begeleiden
   • 1. Coachen
   • 2. Motiveren
   • 3. Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Begrip hebben voor de standpunten en houding van anderen
   • 2. Anderen steunen
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Integer handelen
   • 2. Ethisch handelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
 • 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
  • Begeleiden
   • 1. Adviseren
   • 2. Motiveren
   • 3. Anderen ontwikkelen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoefte en verwachtingen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
  • Begeleiden
   • 1. Coachen
   • 2. Motiveren
   • 3. Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Inleven in andermans gevoelens
   • 2. Anderen steunen
   • 3. Zichzelf kennen en laten zien
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Mensen en middelen organiseren
   • 3. Voortgang bewaken
 • 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied
  • Begeleiden
   • 1. Motiveren
   • 2. Anderen ontwikkelen
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Voortgang bewaken
  • Omgaan met verandering en aanpassen
   • Aanpassen aan veranderde omstandigheden
 • 2.5 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven
  • Aansturen
   • 1. Instructies en aanwijzingen geven
   • 2. Richting geven
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • 1. Gesprekken richting geven
   • 2. Onderhandelen
   • 3. Overeenstemming nastreven
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Expertise delen
 • 2.6 Ondersteunt het sociale systeem
  • Begeleiden
   • 1. Coachen
   • 2. Adviseren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
  • Omgaan met verandering en aanpassen
   • Met diversiteit (tussen mensen) omgaan
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
 • 3.4 Voert coördinerende taken uit
  • Aansturen
   • 1. Instructies en aanwijzingen geven
   • 2. Richting geven
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Proactief informeren
   • 2. Openhartig en oprecht communiceren
   • 3. Bijdrage van anderen waarderen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Mensen en middelen organiseren
   • 3. Voortgang bewaken
 • 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Formuleren en rapporteren
   • Vlot en bondig formuleren
  • Analyseren
   • 1. Informatie uiteenrafelen
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (HKS) Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
P2-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen
 • P2-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 • P2-K1-W4 Biedt (gespecialiseerde) opvang
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P2-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
P2-K2 Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Bouwt en onderhoudt een netwerk
 • P2-K2-W3 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W4 Voert beheertaken uit