Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Scholengemeenschap Bonaire

Information

Kaya Frater Odulfinus z/n
Bonaire

Tel: +599-7178120

Medewerker beheer ICT Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Installeren van hard- en software
 • 1.1 Assembleren van systemen
 • 1.3 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties
 • 1.4 Realiseren van de bekabelingsinfrastructuur
Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software
 • 2.1 Voorkomen van (ver)storingen
 • 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen
Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers
 • 3.1 Instrueren van gebruikers
 • 3.2 In behandeling nemen van incidentmeldingen
 • 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen

ICT-beheerder Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
 • 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Anderen raadplegen en betrekken
   • 2. Afstemmen
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 3. Conclusies trekken
   • 4. Verbanden leggen
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 1.2 Maakt een functioneel ontwerp
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • 1. Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
   • 2. Overeenstemming nastreven
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Op de toehoorder(s) / toeschouwer (s) inspelen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Analyseren
   • 1. Conclusies trekken
   • 2. Oplossingen voor problemen bedenken
   • 3. Verbanden leggen
 • 1.3 Maakt een technisch ontwerp
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
 • 1.4 Maakt een plan van aanpak
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • 1. Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
   • 2. Overeenstemming nastreven
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
 • 2.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • 1. Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
   • 2. Overeenstemming nastreven
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
   • 3. Op de toehoorder(s) / toeschouwer (s) inspelen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Onderzoeken
   • Vanuit meerdere invalshoeken kijken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
 • 2.2 Implementeert het informatie- of mediasysteem
  • Aansturen
   • 1. Taken delegeren
   • 2. Instructies en aanwijzingen geven
   • 3. Functioneren van mensen controleren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteits- en productiviteitsnormen formuleren
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
   • 3. Systematisch werken
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
 • 2.3 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest
  • Aansturen
   • 1. Richting geven
   • 2. Instructies en aanwijzingen geven
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Inleven in andermans gevoelens
   • 3. Begrip hebben voor de standpunten en houding van anderen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Conclusies trekken
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
 • 2.4 Evalueert de implementatie
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Begrip hebben voor de standpunten en houding van anderen
Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
 • 3.1 Voorkomt (ver)storingen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • 1. Verandering zoeken en introduceren
   • 2. Toekomstvisie laten zien
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteits- en productiviteitsnormen formuleren
   • 2. Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
   • 3. Systematisch werken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 3.2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
   • 3. Communicatie op de ontvanger(s) richten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Analyseren
   • 1. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken
   • 4. Verbanden leggen
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 3.3 Behandelt en handelt incidentmeldingen af
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 3. Conclusies trekken
   • 3. Conclusies trekken
   • 4. Oplossingen voor problemen bedenken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Mensen en middelen organiseren
   • 4. Voortgang bewaken
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • 1. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 2. “Klant”-tevredenheid in de gaten houden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.4 Stelt procedures op en bewaakt deze
  • Aansturen
   • 1. Instructies en aanwijzingen geven
   • 2. Functioneren van mensen controleren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Analyseren
   • Gegevens controleren en aannames toetsen
 • 3.5 Beveiligt het informatie- of mediasysteem
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • Verandering zoeken en introduceren
Kerntaak 4: Organiseren van een (bestaande) servicedesk
 • 4.1 Onderhoudt een servicedesk
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Anderen raadplegen en betrekken
   • 2. Afstemmen
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 3. Informatie uiteenrafelen
   • 4. Conclusies trekken
   • 5. Oplossingen voor problemen bedenken
  • Onderzoeken
   • 1. Informatie achterhalen
   • 2. Vanuit meerdere invalshoeken kijken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
 • 4.2 Beheert een servicedesk
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Bedrijfsmatig handelen
   • Inzicht tonen in de dynamiek van de organisatie
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
 • 4.3 Stelt gebruikersinstructies op
  • Presenteren
   • Duidelijk uitleggen en toelichten
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Structuur aanbrengen
   • 3. Vlot en bondig formuleren
   • 4. Communicatie op de ontvanger (s) richten
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken

Timmerman (Bouwbreed) Niv. 2 - BPV Plek: 2

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren
 • 1.3 Maatvoert en zet uit
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
Kerntaak 2: Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
 • 2.1 Richt werkplek in
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.2 Verwijdert constructiedelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.4 Stelt hulpconstructies
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.5 Bewerkt bouwmaterialen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.6 Plaatst prefab elementen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.7 Monteert producten en onderdelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
 • 2.8 Ruimt werkplek op
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
   • 3. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 4. Discipline tonen

Allround timmerman bouw- en werkplaats Niv. 3 - BPV Plek: 2

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren
 • 1.1 Controleert gegevens en meetpunten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteitsniveaus halen
   • 2. Systematisch werken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.3 Maatvoert en zet uit
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.4 Controleert de maatvoering
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Systematisch werken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
Kerntaak 2: Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
 • 2.1 Richt werkplek in
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.2 Verwijdert constructiedelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.4 Stelt hulpconstructies
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.5 Bewerkt bouwmaterialen
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.6 Plaatst prefab elementen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.7 Monteert producten en onderdelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
 • 2.8 Ruimt werkplek op
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
   • 3. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 4. Discipline tonen
Kerntaak 3: Organiseren dagelijkse werkzaamheden van collega’s
 • 3.1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega ́s
  • Aansturen
   • 1. Taken delegeren
   • 2. Instructies en aanwijzingen geven
  • Begeleiden
   • Adviseren
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
 • 3.2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
  • Aansturen
   • 1. Uitoefenen van gezag
   • 2. Functioneren van mensen controleren
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteit- en productiviteitsniveaus bewaken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
 • 3.3 Overlegt en stemt af met derden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Proactief informeren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 3.4 Bewaakt voortgang
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Op eigen initiatief handelen
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
 • 3.5 Rapporteert aan leidinggevende
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen

Allround medewerker IT systems and devices (HKS) Niv. 3 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Ondersteunt gebruikers
 • B1-K1-W1 Handelt meldingen af
 • B1-K1-W2 Instrueert gebruikers
 • B1-K1-W3 Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices
B1-K2 Beheert de infrastructuur
 • B1-K2-W1 Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen
 • B1-K2-W2 Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen
B1-K3 Beheert applicaties
 • B1-K3-W1 Adviseert over, installeert en configureert applicaties
 • B1-K3-W2 Onderhoudt applicaties

Expert IT systems and devices (HKS) Niv. 4 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Ondersteunt gebruikers
 • B1-K1-W1 Handelt meldingen af
 • B1-K1-W2 Instrueert gebruikers
 • B1-K1-W3 Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices
B1-K2 Beheert de infrastructuur
 • B1-K2-W1 Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen
 • B1-K2-W2 Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen
B1-K3 Beheert applicaties
 • B1-K3-W1 Adviseert over, installeert en configureert applicaties
 • B1-K3-W2 Onderhoudt applicaties
P2-K1 Ontwikkelt digitale informatievoorzieningen
 • P2-K1-W1 Ontwerpt een informatievoorziening
 • P2-K1-W2 Automatiseert processen
 • P2-K1-W3 Beheert databases
P2-K2 Controleert de security
 • P2-K2-W1 Geeft security advies en verbetert de security
 • P2-K2-W2 Reageert op security incidenten