Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Sand Dollar Condominium Bonaire Resort

Information

Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 79
Bonaire

Tel: +599-7178738
Email: info@sanddollarbonaire.com

Telefonist/receptionist Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden
 • 1.2 Verzorgt inkomende en uitgaande post en neemt goederen in ontvangst
 • 1.3 Beheert een agenda en een reserveringssysteem
 • 1.4 Ontvangt bezoekers
 • 1.5 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af
Kerntaak 2: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden
 • 2.2 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem
 • 2.3 Vult eenvoudige formulieren in

Servicemedewerker gebouwen (TMA) Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Voert timmerwerkzaamheden uit
 • 1.1 Kan binnentimmerwerk verrichten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Gevoel voor richting en ruimte tonen
   • 2. Toepassen van technieken
  • Materialen en middelen inzetten
   • De voor een klus geschikte middelen en materialen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.2 Kan draaiende delen afhangen en sluitbaar maken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Gevoel voor maatvoering, richting en ruimte
   • 2. Vakspecifieke vaardigheden uitvoeren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Geschikt materiaal kiezen voor de klus
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies en voorschriften opvolgen
 • 1.3 Kan reparaties aan houtwerk uitvoeren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Gevoel voor richting en ruimte tonen
   • 2. Herkennen van vermolmde en rotte plekken in houtwerk
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.4 Kan houtwerk tegen ongedierte beschermen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke manuele vaardigheden toepassen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikt materialen inzetten
  • Analyseren
   • Analyseren of de behandelmethode het gewenste effect heeft gehad
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform bedrijfsprocedures
 • 1.5 Monteert producten en onderdelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Gevoel voor richting en ruimte tonen
 • 1.6 Assisteert bij het uitvoeren van timmerwerkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Samenwerken met een leidinggevende
   • 2. Overleggen met een leidinggevende
  • Leren
   • Het zich door ervaring eigen maken van kennis en vaardigheden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
Kerntaak 2: Voert schilderwerkzaamheden uit
 • 2.1 Schilderwerk voorbereiden
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte, inrichting en hoeveelheden tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • De juiste verf, middelen en materialen klaarzetten in de juiste hoeveelheden
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij de behoefte en verwachtingen
 • 2.2 Ondergronden voorbereiden
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden toepassen
   • 2. Gevoel voor richting en ruimte tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Middelen en materialen doeltreffend en doelmatig inzetten
   • 2. Zorgdragen voor middelen en materialen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteitsniveau bewaken
   • 2. Kwaliteitsniveau behalen
 • 2.3 Verfsystemen aanbrengen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden toepassen
   • 2. Gevoel voor richting en ruimte tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Middelen en materialen doeltreffend en doelmatig inzetten
   • 2. Zorgdragen voor de (eigen) middelen en materialen
Kerntaak 3: Voert metsel- en betonwerkzaamheden uit
 • 3.1 Maakt metselwerk
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke fysiek kwaliteiten tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 3. Discipline tonen
 • 3.2 Brengt pleisterwerk aan
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 3. Discipline tonen
 • 3.3 Voert eenvoudige reparaties uit aan metselwerk of betonwerk
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke fysiek kwaliteiten tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Analyseren
   • 1. Oorzaak en gevolgen van beschadigingen analyseren
   • 2. Toekomstige beschadigingen voorkomen door verzamelde gegevens
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 3. Discipline tonen
Kerntaak 4: Voert installatiewerkzaamheden uit
 • 4.2 Kan (data)kabels trekken
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 4.3 Kan verstoppingen aan de wateraanvoer en afvoer verhelpen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale en fysieke vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 4.4 Kan componenten plaatsen en monteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Discipline tonen
 • 4.5 Instellen en afstellen na een installatie
  • Formuleren en rapporteren
   • Overdragen aan de klant
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Gedrevenheid en ambitie tonen
   • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en veranderingen
 • 4.6 Een airco schoonmaken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 4.8 Computerapparatuur aansluiten, gebruiksklaar maken, en deze apparatuur op bestaande datanetwerken aansluiten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Bedrijfsmatig handelen
   • 1. Bedrijfsgeheimen eerbiedigen
   • 2. Optimaal presteren t.b.v. de klant
 • 4.9 Verricht onder leiding van een erkend installateur elektrotechnische werkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Informeren
   • 2. Samenwerken met een vakman
   • 3. Overleggen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vanuit de eigen kennis kunnen ondersteunen bij installatieprocessen
  • Leren
   • Nieuwe ervaringen kunnen opdoen vanuit bekende (basis) kennis
Kerntaak 5: Voert tegelwerkzaamheden uit
 • 5.1 Verwijdert los of beschadigd tegelwerk
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 5.2 Bereidt de ondergrond voor
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 5.3 Lijmt vloer- en wandtegels, of zet in specie
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
   • 4. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 5.4 Repareert beschadigd tegelwerk
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Instructies opvolgen
   • 3. Discipline tonen
Kerntaak 6: Uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden, veilig werken
 • 6.1 Controleert gereedschappen, materiaal, materieel en machines
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • Op eigen initiatief handelen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 6.2 Richt de werkplek in
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 6.3 Ruimt de werkplek op na afloop
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 3. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 6.4 Werken volgens veiligheidsvoorschriften
  • Formuleren en rapporteren
   • Aangeven op welke punten de algehele veiligheid verbeterd en geoptimaliseerd kan worden
  • Leren
   • Veranderde regelgeving bijhouden
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Bedrijfsmatig handelen
   • Veilig werken volgens bedrijfsprocedures en geldende wet- en regelgeving
Kerntaak 7: Onderhouden van verbrandingsmotoren
 • 7.1 Voert een onderhoudsbeurt uit aan verbrandingsmotoren
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 7.5 Beschermt motoren tegen de invloed van zout water, en behandelt verbrandingsmotoren na gebruik in zout water
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
Kerntaak 8: Uitvoeren van laswerkzaamheden
 • 8.2 Voert laswerkzaamheden uit in verschillende lasposities
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
 • 8.5 Werken met en verwerken van kunststoffen in afvoersystemen, vaartuigen, en keukenbladen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden tonen
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doelmatig en doeltreffend gebruiken
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen

Servicemedewerker gebouwen (HKS) Niv. 2 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Opnemen en vaststellen van werkzaamheden
 • B1-K1-W1 Voorbereiden van opnamewerkzaamheden
 • B1-K1-W2 Opnemen situatie ter plaatse
B1-K2 Verrichten van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouwonderdelen en omgeving
 • B1-K2-W1 Voorbereiden van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omgeving
 • B1-K2-W2 Opsporen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen en bouwkundige gebreken
 • B1-K2-W3 Geschikt maken gebouw(onder)deel voor uit te voeren werk
 • B1-K2-W4 Verrichten van preventief onderhoud aan elektrotechnische en werktuigkundige installatie
 • B1-K2-W5 Verrichten van preventief onderhoud aan gebouw, interieur en terrein
 • B1-K2-W6 Verhelpen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen
 • B1-K2-W7 Verhelpen van bouwkundige gebreken
 • B1-K2-W8 Verrichten van modificaties aan elektrotechnische en werktuigkundige installaties
 • B1-K2-W9 Verrichten van modificaties aan gebouw, interieur en terrein
 • B1-K2-W10 Afronden van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omgeving