Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Fundashon Mariadal - Thuiszorg Unit B (Rincon)

Information

Kaya E.B. St. Jago 7
Bonaire

Tel: +599-7176250
Email: rmercera@fundashonmariadal.org

Verzorgende IG profiel Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (HKS) Niv. 3 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • B1-K1-W1 Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W2 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
 • B1-K1-W3 Stelt (mede) het zorgplan op
 • B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging
 • B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
 • B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W9 Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen
 • B1-K1-W10 Evalueert en legt de zorgverlening vast
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • B1-K2-W3 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
P1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in de VVT
 • P1-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
 • P1-K1-W2 Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners
 • P1-K1-W3 Biedt zorg in de woonsituatie
 • P1-K1-W4 Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten

Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (HKS) Niv. 4 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
 • B1-K1-W1 Neemt een anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose
 • B1-K1-W2 Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
 • B1-K1-W3 Stelt een verpleegplan op
 • B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden
 • B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
 • B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W9 Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
 • B1-K1-W10 Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • B1-K2-W3 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
P2-K1 Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de VVT
 • P2-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
 • P2-K1-W2 Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners
 • P2-K1-W3 Biedt zorg in de thuissituatie