Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Fundashon Cocari

Information

Kaya Rincon 50
Bonaire

Tel: +599-7176392
Email: bclarenda@fundashonmariadal.org

Helpende Zorg en Welzijn Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning
 • 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten stellen
   • 3. Tijd indelen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures op volgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
   • 4. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures op volgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging/ADL
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Bezorgdheid tonen voor anderen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 1.4 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
   • 4. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures op volgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.5 Handelt in onvoorziene situaties
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures op volgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren
 • 2.1 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Inleven in andermans gevoelens
   • 4. Anderen steunen
 • 2.2 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid
  • Aandacht en begrip tonen
   • Anderen steunen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Stemt de werkzaamheden af
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Anderen raadplegen en betrekken
   • 2. Proactief informeren
   • 3. Afstemmen
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Discipline tonen
 • 3.3 Evalueert de werkzaamheden
  • Formuleren en rapporteren
   • Vlot en bondig formuleren
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • “Klant” –tevredenheid in de gaten houden

Assistent dienstverlening en zorg Niv. 1 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
 • 1.1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Samenwerken en overleggen
  • Leren
  • Plannen en organiseren
 • 1.2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
  • Leren
  • Samenwerken en overleggen
  • Instructies en procedures opvolgen
  • Omgaan met verandering en aanpassen
  • Kwaliteit leveren
 • 1.3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Samenwerken en overleggen
  • Formuleren en rapporteren
  • Instructies en procedures opvolgen
Kerntaak 2: Voert ondersteunende werkzaamheden uit
 • 2.1 Maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar
  • Samenwerken en overleggen
  • Vakdeskundigheid toepassen
  • Materialen en middelen inzetten
  • Instructies en procedures opvolgen
 • 2.2 Voert zorgend en/of dienstverlenend werk uit in werk-, woon- en leefomgeving
  • Samenwerken en overleggen
  • Vakdeskundigheid toepassen
  • Materialen en middelen inzetten
  • Instructies en procedures opvolgen
  • Ethisch en integer handelen
 • 2.3 Staat derden te woord en verwijst hen door
  • Ethisch en integer handelen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
  • Instructies en procedures opvolgen

Verzorgende IG profiel Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (HKS) Niv. 3 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • B1-K1-W1 Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W2 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
 • B1-K1-W3 Stelt (mede) het zorgplan op
 • B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging
 • B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
 • B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W9 Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen
 • B1-K1-W10 Evalueert en legt de zorgverlening vast
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • B1-K2-W3 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
P1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in de VVT
 • P1-K1-W1 Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
 • P1-K1-W2 Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners
 • P1-K1-W3 Biedt zorg in de woonsituatie
 • P1-K1-W4 Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten