Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Flamingo Television Bonaire B.V.

Information

Kaya Korona 22
Bonaire

Tel: +599-7178512
Email: info@flamingotv.com

Servicemedewerker gebouwen (TMA) Niv. 2 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 4: Voert installatiewerkzaamheden uit
 • 4.2 Kan (data)kabels trekken
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 4.4 Kan componenten plaatsen en monteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Discipline tonen
 • 4.5 Instellen en afstellen na een installatie
  • Formuleren en rapporteren
   • Overdragen aan de klant
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Gedrevenheid en ambitie tonen
   • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en veranderingen
 • 4.8 Computerapparatuur aansluiten, gebruiksklaar maken, en deze apparatuur op bestaande datanetwerken aansluiten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Bedrijfsmatig handelen
   • 1. Bedrijfsgeheimen eerbiedigen
   • 2. Optimaal presteren t.b.v. de klant
 • 4.9 Verricht onder leiding van een erkend installateur elektrotechnische werkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Informeren
   • 2. Samenwerken met een vakman
   • 3. Overleggen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vanuit de eigen kennis kunnen ondersteunen bij installatieprocessen
  • Leren
   • Nieuwe ervaringen kunnen opdoen vanuit bekende (basis) kennis
Kerntaak 6: Uitvoeren van voorbereidende en afrondende werkzaamheden, veilig werken
 • 6.1 Controleert gereedschappen, materiaal, materieel en machines
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • Op eigen initiatief handelen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 6.2 Richt de werkplek in
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 6.3 Ruimt de werkplek op na afloop
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 3. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 6.4 Werken volgens veiligheidsvoorschriften
  • Formuleren en rapporteren
   • Aangeven op welke punten de algehele veiligheid verbeterd en geoptimaliseerd kan worden
  • Leren
   • Veranderde regelgeving bijhouden
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Bedrijfsmatig handelen
   • Veilig werken volgens bedrijfsprocedures en geldende wet- en regelgeving

Monteur elektrotechnische installaties Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Installeert technische installaties
 • 1.1 Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
 • 1.2 Assembleren van deel producten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Gevoel voor ruimte en richting tonen
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.4 Demonteren van componenten, kabels/leidingen of isolatie materiaal en afwerk materiaal
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.6 Aan leggen kabels/leidingen
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
 • 1.7 Plaatsen en monteren van componenten/ isolatie materialen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
   • 3. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.9 Beproeven van installatie
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.12 Afronden isolatie-/installatiewerkzaamheden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • 1. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 2. “Klant”- tevredenheid in de gaten houden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures

Medewerker beheer ICT Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Installeren van hard- en software
 • 1.1 Assembleren van systemen
 • 1.3 Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties
 • 1.4 Realiseren van de bekabelingsinfrastructuur
Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software
 • 2.1 Voorkomen van (ver)storingen
 • 2.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen
Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers
 • 3.1 Instrueren van gebruikers
 • 3.2 In behandeling nemen van incidentmeldingen
 • 3.3 Afhandelen van incidentmeldingen

ICT-beheerder Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
 • 1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Anderen raadplegen en betrekken
   • 2. Afstemmen
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 3. Conclusies trekken
   • 4. Verbanden leggen
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 1.2 Maakt een functioneel ontwerp
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • 1. Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
   • 2. Overeenstemming nastreven
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Op de toehoorder(s) / toeschouwer (s) inspelen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Analyseren
   • 1. Conclusies trekken
   • 2. Oplossingen voor problemen bedenken
   • 3. Verbanden leggen
 • 1.3 Maakt een technisch ontwerp
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
 • 1.4 Maakt een plan van aanpak
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • 1. Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
   • 2. Overeenstemming nastreven
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
 • 2.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • 1. Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
   • 2. Overeenstemming nastreven
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
   • 3. Op de toehoorder(s) / toeschouwer (s) inspelen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Onderzoeken
   • Vanuit meerdere invalshoeken kijken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
 • 2.2 Implementeert het informatie- of mediasysteem
  • Aansturen
   • 1. Taken delegeren
   • 2. Instructies en aanwijzingen geven
   • 3. Functioneren van mensen controleren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteits- en productiviteitsnormen formuleren
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
   • 3. Systematisch werken
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
 • 2.3 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest
  • Aansturen
   • 1. Richting geven
   • 2. Instructies en aanwijzingen geven
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Inleven in andermans gevoelens
   • 3. Begrip hebben voor de standpunten en houding van anderen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Conclusies trekken
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
 • 2.4 Evalueert de implementatie
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Begrip hebben voor de standpunten en houding van anderen
Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
 • 3.1 Voorkomt (ver)storingen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • 1. Verandering zoeken en introduceren
   • 2. Toekomstvisie laten zien
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteits- en productiviteitsnormen formuleren
   • 2. Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
   • 3. Systematisch werken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 3.2 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
   • 3. Communicatie op de ontvanger(s) richten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Analyseren
   • 1. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken
   • 4. Verbanden leggen
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 3.3 Behandelt en handelt incidentmeldingen af
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 3. Conclusies trekken
   • 3. Conclusies trekken
   • 4. Oplossingen voor problemen bedenken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Mensen en middelen organiseren
   • 4. Voortgang bewaken
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • 1. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 2. “Klant”-tevredenheid in de gaten houden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.4 Stelt procedures op en bewaakt deze
  • Aansturen
   • 1. Instructies en aanwijzingen geven
   • 2. Functioneren van mensen controleren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Analyseren
   • Gegevens controleren en aannames toetsen
 • 3.5 Beveiligt het informatie- of mediasysteem
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • Verandering zoeken en introduceren
Kerntaak 4: Organiseren van een (bestaande) servicedesk
 • 4.1 Onderhoudt een servicedesk
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Anderen raadplegen en betrekken
   • 2. Afstemmen
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Gegevens controleren en aannames toetsen
   • 3. Informatie uiteenrafelen
   • 4. Conclusies trekken
   • 5. Oplossingen voor problemen bedenken
  • Onderzoeken
   • 1. Informatie achterhalen
   • 2. Vanuit meerdere invalshoeken kijken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
 • 4.2 Beheert een servicedesk
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Bedrijfsmatig handelen
   • Inzicht tonen in de dynamiek van de organisatie
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken
 • 4.3 Stelt gebruikersinstructies op
  • Presenteren
   • Duidelijk uitleggen en toelichten
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Structuur aanbrengen
   • 3. Vlot en bondig formuleren
   • 4. Communicatie op de ontvanger (s) richten
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteits- en productiviteitsniveaus bewaken

Allround medewerker AV-producties Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
Kerntaak 1: Ontwikkelt een concept en/of plan voor de opdrachtgever
 • 1.2 Verzamelt locatie informatie
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
 • 1.5 Maakt een draaiboek
  • Analyseren
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid
 • 2.2 Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 3. Discipline tonen
   • 4. Werken conform veiligheidsvoorschriften
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
 • 2.3 Sluit apparatuur aan en regelt deze in
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.4 Optimaliseert de opnamelocatie en/of stileert het onderwerp en decor
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
 • 2.5 Bedient AV-apparatuur bij producties en maakt opnames
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.6 Selecteert opnames voor de bewerking en/of montage
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.7 Bewerkt en/of monteert opnames
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
Kerntaak 3: Onderhoudt en beheert AV-materiaal en -apparatuur
 • 3.1 Controleert AV-materialen en -apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
 • 3.2 Beheert het archief
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures

AV-specialist Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Ontwikkelt een concept en/of plan voor de opdrachtgever
 • 1.1 Bespreekt de wens van de opdrachtgever
  • Formuleren en rapporteren
   • Communicatie op de ontvanger(s) richten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 1.2 Verzamelt locatie informatie
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
 • 1.3 Maakt een concept en/of plan
  • Creëren en innoveren
   • Vernieuwd en creatief handelen
  • Leren
   • Vakkennis en vaardigheden bijhouden
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
 • 1.4 Bespreekt het concept en/of plan met de opdrachtgever
  • Presenteren
   • Duidelijk uitleggen en toelichten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Expertise delen
 • 1.5 Maakt een draaiboek
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid
 • 2.1 Geeft aanwijzingen aan derden en bewaakt de voortgang
  • Aansturen
   • 1. Richting geven
   • 2. Instructies en aanwijzingen geven
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Mensen en middelen organiseren
   • 3. Voortgang bewaken
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteit- en productiviteitsniveaus bewaken
 • 2.2 Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 3. Discipline tonen
   • 4. Werken conform veiligheidsvoorschriften
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
 • 2.3 Sluit apparatuur aan en regelt deze in
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 3. Discipline tonen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
 • 2.4 Optimaliseert de opnamelocatie en/of stileert het onderwerp en decor
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
 • 2.5 Bedient AV-apparatuur bij producties en maakt opnames
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Met druk en tegenslag omgaan
   • Effectief blijven presteren onder druk
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
 • 2.6 Selecteert opnames voor de bewerking en/of montage
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.7 Bewerkt en/of monteert opnames
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Formuleren en rapporteren
   • Structuur aanbrengen
Kerntaak 3: Onderhoudt en beheert AV-materiaal en -apparatuur
 • 3.1 Controleert AV-materialen en -apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
 • 3.2 Beheert het archief
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
Kerntaak 4: Voert ondernemerstaken uit
 • 4.2 Promoot zijn werk
  • Relaties bouwen en netwerken
   • 1. Relaties opbouwen met mensen
   • 2. Relatienetwerk onderhouden en benutten
  • Presenteren
   • 1. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
   • 2. Op de toehoorder (s) / toeschouwer (s) inspelen
   • 3. Enthousiasme uitstralen

Monteur elektrotechnische installaties Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Installeert technische installaties
 • 1.1 Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
 • 1.2 Assembleren van deel producten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Gevoel voor ruimte en richting tonen
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.4 Demonteren van componenten, kabels/leidingen of isolatie materiaal en afwerk materiaal
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.6 Aan leggen kabels/leidingen
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
 • 1.7 Plaatsen en monteren van componenten/ isolatie materialen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
   • 3. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.9 Beproeven van installatie
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.12 Afronden isolatie-/installatiewerkzaamheden
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • 1. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 2. “Klant”- tevredenheid in de gaten houden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures

Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties Niv. 4 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Installeert technische installaties
 • 1.1 Voorbereiden isolatie -/installatiewerkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 1.4 De monteren van componenten, kabels/leidingen of isolatie materiaal en afwerkmateriaal.
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveau halen
 • 1.5 Bepalen positie van componenten en route van kabels/leidingen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
 • 1.6 Aanleggen kabels/leidingen
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Productiviteitsniveaus halen
   • 2. Kwaliteitsniveau halen
 • 1.7 Plaatsen en monteren van component en/ isolatie materialen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Productiviteitsniveaus halen
   • 2. Systematisch werken
   • 3. Kwaliteitsniveau halen
 • 1.9 Beproeven van installatie
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveau halen
 • 1.10 Instellen van componenten en installatie
  • Analyseren
   • 1. Conclusies trekken
   • 2. Oplossingen voor problemen bedenken
   • 3. Gegevens controleren en aannames toetsen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveau halen
 • 1.12 Afronden isolatie -/installatiewerkzaamheden
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
   • 1. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 2. “Klant”- tevredenheid in de gaten houden
Kerntaak 3: Geeft leiding aan monteurs en coördineert de werkzaamheden
 • 3.1 Opstarten van werkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
 • 3.2 Aansturen monteurs en onderaannemers
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Op eigen initiatief handelen
   • 3. Acties en activiteiten initiëren
  • Aansturen
   • 1. Taken delegeren
   • 2. Diversiteit benutten
   • 3. Richting geven
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteit- en productiviteitsniveaus bewaken
 • 3.3 Beheersen van materialen, gereedschappen en materieel
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Op eigen initiatief handelen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
  • Kwaliteit leveren
   • Productiviteitsniveaus halen
 • 3.4 Realiseren optimale werkuitvoering
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Op eigen initiatief handelen
   • 3. Acties en activiteiten initiëren
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Proactief informeren
   • 3. Bevorderen van de teamgeest
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
 • 3.5 Administreren en archiveren van projectgegevens
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveau halen