Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

FKPD

Information

Kaya E.B. St. Jago 10
Bonaire

Tel: +599-7173936
Email: fkpd.secr@gmail.com

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Niv. 1 - BPV Plek: 7

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie
 • 1.1 Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen
 • 1.2 Voert de werkzaamheden uit
 • 1.3 Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden
 • 1.4 Rondt de werkzaamheden af

Helpende Zorg en Welzijn Niv. 2 - BPV Plek: 3

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning
 • 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten stellen
   • 3. Tijd indelen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures op volgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
   • 4. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures op volgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke verzorging/ADL
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Bezorgdheid tonen voor anderen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 1.4 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten en recreëren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
   • 4. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
  • Instructies en procedures op volgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.5 Handelt in onvoorziene situaties
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures op volgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren
 • 2.1 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Inleven in andermans gevoelens
   • 4. Anderen steunen
 • 2.2 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid
  • Aandacht en begrip tonen
   • Anderen steunen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Stemt de werkzaamheden af
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Anderen raadplegen en betrekken
   • 2. Proactief informeren
   • 3. Afstemmen
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Discipline tonen
 • 3.3 Evalueert de werkzaamheden
  • Formuleren en rapporteren
   • Vlot en bondig formuleren
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • “Klant” –tevredenheid in de gaten houden

Medewerker maatschappelijke zorg Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
  • Begeleiden
   • 1. Motiveren
   • 2. Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Begrip hebben voor de standpunten en houding van anderen
   • 2. Inleven in andermans gevoelens
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Integer handelen
   • 2. Ethisch handelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
 • 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
  • Begeleiden
   • 1. Motiveren
   • 2. Anderen ontwikkelen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoefte en verwachtingen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
  • Begeleiden
   • 1. Motiveren
   • 2. Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Inleven in andermans gevoelens
   • 2. Anderen steunen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • Activiteiten plannen
 • 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied
  • Begeleiden
   • 1. Motiveren
   • 2. Anderen ontwikkelen
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 3. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Voortgang bewaken
  • Omgaan met verandering en aanpassen
   • Aanpassen aan veranderde omstandigheden
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
 • 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Formuleren en rapporteren
   • Vlot en bondig formuleren
  • Analyseren
   • 1. Informatie uiteenraffelen
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niv. 4 - BPV Plek: 2

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt
 • 1.2 Schrijft het plan van aanpak
 • 1.3 Specificeert het plan van aanpak tot een activiteitenplan
Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied
 • 2.5 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven
 • 2.6 Ondersteunt het sociale systeem
 • 2.7 Voert verpleegtechnische handelingen uit
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • 3.4 Voert coördinerende taken uit
 • 3.5 Voert beheertaken uit
 • 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niv. 3 - BPV Plek: 5

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Activiteiten plannen
 • 1.3 Maakt een plan van aanpak
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
 • 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang
  • Aansturen
   • Uitoefenen van gezag
  • Begeleiden
   • Coachen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Anderen steunen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • Diversiteit (tussen mensen) omgaan
 • 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging
  • Begeleiden
   • Adviseren
  • Ethisch en integer handelen
   • Integer handelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoefte en verwachtingen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden
  • Begeleiden
   • Anderen ontwikkelen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
  • Begeleiden
   • Motiveren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Voortgang bewaken
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
 • 3.8 Evalueert de werkzaamheden
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Analyseren
   • 1. Informatie uiteenrafelen
   • 2. Conclusies trekken
   • 3. Oplossingen voor problemen bedenken

Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
 • 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • 1.3 Maakt een plan van aanpak
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
 • 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang
 • 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging
 • 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden
 • 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • 2.5 Ondersteunt het kind/de jongere bij werk, scholing en vrije tijd
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • 3.8 Evalueert de werkzaamheden

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een dienstverleningsplanwerkplanning
 • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt
 • 1.2 Maakt een dienstverleningsplan
Kerntaak 2: Ondersteunen van de cliënt(en)
 • 2.1 Ondersteunt de cliënt bij praktische diensten
 • 2.2 Behandelt eenvoudige juridische vragen van de cliënt
 • 2.3 Ondersteunt de cliënt bij financiële problemen en budgetbeheersing
 • 2.4 Bemiddelt en ondersteunt de cliënt bij het behartigen van belangen
 • 2.5 Verricht informatie- , advies- en voorlichtingswerkzaamheden ten behoeve van de cliënt(en)
Kerntaak 3: Uitvoerenvan organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af
 • 3.4 Verricht administratieve werkzaamheden en beheert dossiers
 • 3.5 Evalueert de geboden ondersteuning

Assistent dienstverlening en zorg Niv. 1 - BPV Plek: 2

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
 • 1.1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Samenwerken en overleggen
  • Leren
  • Plannen en organiseren
 • 1.2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
  • Leren
  • Samenwerken en overleggen
  • Instructies en procedures opvolgen
  • Omgaan met verandering en aanpassen
  • Kwaliteit leveren
 • 1.3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Samenwerken en overleggen
  • Formuleren en rapporteren
  • Instructies en procedures opvolgen
Kerntaak 2: Voert ondersteunende werkzaamheden uit
 • 2.1 Maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar
  • Samenwerken en overleggen
  • Vakdeskundigheid toepassen
  • Materialen en middelen inzetten
  • Instructies en procedures opvolgen
 • 2.2 Voert zorgend en/of dienstverlenend werk uit in werk-, woon- en leefomgeving
  • Samenwerken en overleggen
  • Vakdeskundigheid toepassen
  • Materialen en middelen inzetten
  • Instructies en procedures opvolgen
  • Ethisch en integer handelen
 • 2.3 Staat derden te woord en verwijst hen door
  • Ethisch en integer handelen
  • Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
  • Instructies en procedures opvolgen

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
 • 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Activiteiten plannen
 • 1.3 Maakt een plan van aanpak
  • Begeleiden
   • Adviseren
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Analyseren
   • Conclusies trekken
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
 • 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang
  • Aansturen
   • Uitoefenen van gezag
  • Begeleiden
   • Coachen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Anderen steunen
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • Diversiteit (tussen mensen) omgaan
 • 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging
  • Begeleiden
   • Adviseren
  • Ethisch en integer handelen
   • Integer handelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoefte en verwachtingen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden
  • Begeleiden
   • Anderen ontwikkelen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
  • Begeleiden
   • Motiveren
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Voortgang bewaken
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Plannen en organiseren
   • Doelen en prioriteiten stellen
 • 3.4 Voert coördinerende taken uit
  • Aansturen
   • 1. Instructies en aanwijzingen geven
   • 2. Functioneren van mensen controleren
   • 3. Richting geven
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
   • 3. Proactief informeren
  • Plannen en organiseren
   • Activiteiten plannen
 • 3.5 Onderhoudt een netwerk
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Aanpassen aan de groep
 • 3.6 Voert beleidsmatige taken uit
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
 • 3.7 Voert beheertaken uit
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Bedrijfsmatig handelen
   • 1. Financieel bewustzijn tonen
   • 2. Kostenbewust handelen
 • 3.8 Evalueert de werkzaamheden
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Vlot en bondig formuleren
  • Analyseren
   • 1. Informatie uiteenrafelen
   • 2. Conclusies trekken

Helpende Zorg en Welzijn (HKS) Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
 • B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
 • B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
 • B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
 • B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
 • B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
 • B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
 • B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden
P2-K1 Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • P2-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • P2-K1-W3 Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Pedagogisch medewerker kinderopvang (HKS) Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
P1-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (HKS) Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
P2-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen
 • P2-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 • P2-K1-W4 Biedt (gespecialiseerde) opvang
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P2-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
P2-K2 Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Bouwt en onderhoudt een netwerk
 • P2-K2-W3 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W4 Voert beheertaken uit

Verzorgende IG profiel Gehandicaptenzorg (HKS) Niv. 3 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • B1-K1-W1 Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W2 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
 • B1-K1-W3 Stelt (mede) het zorgplan op
 • B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging
 • B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
 • B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W9 Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen
 • B1-K1-W10 Evalueert en legt de zorgverlening vast
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • B1-K2-W3 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
P2-K1 Bieden van zorg en ondersteuning in de GHZ
 • P2-K1-W1 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden
 • P2-K1-W2 Communiceert met en begeleidt de communicatie met doelgroepen in de GHZ
 • P2-K1-W3 Begeleidt individuele zorgvragers in een groep

Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (HKS) Niv. 4 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
 • B1-K1-W1 Neemt een anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose
 • B1-K1-W2 Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
 • B1-K1-W3 Stelt een verpleegplan op
 • B1-K1-W4 Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden
 • B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager
 • B1-K1-W7 Geeft voorlichting, advies en instructie
 • B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W9 Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
 • B1-K1-W10 Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
 • B1-K2-W3 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • B1-K2-W4 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
P4-K1 Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de GHZ
 • P4-K1-W1 Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden
 • P4-K1-W2 Communiceert met en begeleidt doelgroepen in de GHZ
 • P4-K1-W3 Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen

Begeleider specifieke doelgroepen (HKS) Niv. 3 - BPV Plek:

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
P2-K1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • P2-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten
 • P2-K1-W3 Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (HKS) Niv. 4 - BPV Plek:

B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning
B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
P6-K1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • P6-K1-W1 Schrijft het ondersteuningsplan
 • P6-K1-W2 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
 • P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
 • P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
 • P6-K1-W5 Voert coördinerende taken uit
 • P6-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers