Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Walk your Talk Bootcamp (Cloverleaf Foundation)

Information

Kaya Korona 116
Bonaire

Tel: +599-7950492
Email: r.j.trinidad@live.nl

Sport- en bewegingsbegeleider Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Assisteren bij SB- activiteiten
 • 1.1 Werft en informeert SB-deelnemers
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 1.2 Bereidt SB-activiteiten voor
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Tijd indelen
   • 2. Mensen en middelen organiseren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 1.3 Begeleidt SB-deelnemers
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
   • 3. Verschillen tussen mensen respecteren
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
   • 3. Op de toehoorder (s) / toeschouwer (s) inspelen
   • 4. Enthousiasme uitstralen
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 2. “Klant”-tevredenheid in de gaten houden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.4 Voert (delen van) SB-activiteiten uit
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
   • 3. Op de toehoorder (s) / toeschouwer (s) inspelen
   • 4. Enthousiasme uitstralen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 3. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.5 Houdt toezicht bij SB-activiteiten
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
   • 3. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
Kerntaak 2: Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de SB-organisatie
 • 2.1 Bereidt organisatie gebonden activiteiten voor en voert ze uit
  • Samenwerken en overleggen
   • Afstemmen
  • Plannen en organiseren
   • Activiteiten plannen
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 2. Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 2.3 Verricht onderhoudstaken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend
   • 3. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 4. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 3. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.4 Voert eenvoudige front- en backofficewerkzaamheden uit
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
   • 3. Op de toehoorder (s) / toeschouwer (s) inspelen
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. “Klant”-tevredenheid in de gaten houden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 2.5 Neemt deel aan intern overleg
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Begrip hebben voor standpunten en houding van anderen
  • Presenteren
   • Duidelijk uitleggen en toelichten
 • 2.6 Evalueert activiteiten
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Begrip hebben voor standpunten en houding van anderen
   • 3. Zichzelf kennen en laten zien
   • 4. Interesse tonen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken

Sport- en bewegingsleider Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Aanbieden van SB- activiteiten
 • 1.1 Werft en informeert SB-deelnemers
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
  • Presenteren
   • 1. Op de toehoorder(s) / toeschouwer (s) inspelen
   • 2. Enthousiasme uitstralen
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • Behoeften en verwachtingen achterhalen
 • 1.2 Bereidt SB-activiteiten voor
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Proactief informeren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 3. Structuur aanbrengen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Mensen en middelen organiseren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.3 Voert SB-activiteiten uit
  • Aansturen
   • 1. Instructies en aanwijzingen geven
   • 2. Uitoefenen van gezag
  • Presenteren
   • 1. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
   • 2. Op de toehoorder (s) / toeschouwer (s) inspelen
   • 3. Humor gebruiken
   • 4. Enthousiasme uitstralen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doelmatig gebruiken
  • Plannen en organiseren
   • 1. Tijd indelen
   • 2. Voortgang bewaken
  • Omgaan met verandering en aanpassen
   • Aanpassen aan veranderde omstandigheden
 • 1.4 Coacht en begeleidt SB-deelnemers
  • Begeleiden
   • 1. Coachen
   • 2. Adviseren
   • 3. Motiveren
   • 4. Anderen ontwikkelen
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Interesse tonen
   • 2. Luisteren
   • 3. Inleven in andermans gevoelens
   • 4. Anderen steunen
  • Ethisch en integer handelen
   • 1. Ethisch handelen
   • 2. Integer handelen
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 1.5 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB- deelnemers
  • Begeleiden
   • Coachen
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Presenteren
   • 1. Duidelijk uitleggen en toelichten
   • 2. Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Onderzoeken
   • Informatie achterhalen
Kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Correct formuleren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Mensen en middelen organiseren
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
  • Presenteren
   • 1. Op de toehoorder (s) / toeschouwer (s) inspelen
   • 2. Enthousiasme uitstralen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Tijd indelen
   • 2. Mensen en middelen organiseren
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit
  • Presenteren
   • 1. Kernachtig communiceren
   • 2. Enthousiasme uitstralen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Mensen en middelen organiseren
   • 2. Voortgang bewaken
  • Omgaan met verandering en aanpassen
   • 1. Aanpassen aan veranderde omstandigheden
   • 2. Omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Stemt de werkzaamheden af
  • Begeleiden
   • 1. Coachen
   • 2. Adviseren
   • 3. Motiveren
   • 4. Anderen ontwikkelen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
   • 3. Bijdrage van anderen waarderen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
 • 3.3 Verricht beheer- en onderhoudstaken
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doelmatig gebruiken
   • 2. Materialen en middelen doeltreffend
   • 3. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.4 Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
  • Presenteren
   • Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Op de behoeft en verwachtingen van de klant richten
   • 1. Behoeften en verwachtingen achterhalen
   • 2. Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
   • 3. “Klant”- tevredenheid in de gaten houden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.5 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Anderen raadplegen en betrekken
   • 2. Proactief informeren
   • 3. Aanpassen aan de groep
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
 • 3.6 Werkt aan deskundigheidbevordering en professionalisering van het beroep
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.7 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
 • 3.9 Evalueert de (SB-)werkzaamheden
  • Aandacht en begrip tonen
   • 1. Luisteren
   • 2. Begrip hebben voor de standpunt en houding van anderen
   • 3. Zichzelf kennen en laten zien
   • 4. Interesse tonen
  • Formuleren en rapporteren
   • Vlot en bondig formuleren

Sport- en bewegingscoördinator/Trainer/coach Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Aanbieden van SB- activiteiten
 • 1.1 Werft en informeert SB-deelnemers
 • 1.2 Bereidt SB-activiteiten voor
 • 1.3 Voert SB-activiteiten uit
 • 1.4 Coacht en begeleidt SB-deelnemers
 • 1.5 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB- deelnemers
Kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
 • 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
 • 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Stemt de werkzaamheden af
 • 3.3 Verricht beheer- en onderhoudstaken
 • 3.4 Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
 • 3.5 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
 • 3.6 Werkt aan deskundigheidbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.7 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.8 Voert beleidsmatige taken uit
 • 3.9 Evalueert de (SB-)werkzaamheden
Kerntaak 4: Coördineren en uitvoeren van SB- projecten
 • 4.1 Stelt een projectplan op voor een SB-project
 • 4.2 Bereidt het SB-project voor
 • 4.3 Voert het SB-project uit
Kerntaak 5: Aanbieden van SB- activiteiten aan specifieke (groepen) SB-deelnemers
 • 5.1 Stelt de beginsituatie van de doelgroep/het individu vast
 • 5.2 Stelt een plan op
 • 5.4 Geeft trainingen/lessen aan specifieke (groepen) SB-deelnemers
 • 5.6 Coacht en begeleidt specifieke (groepen) SB-deelnemers

Sport- en bewegingscoördinator/Bewegingsagoog Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Aanbieden van SB- activiteiten
 • 1.1 Werft en informeert SB-deelnemers
 • 1.2 Bereidt SB-activiteiten voor
 • 1.3 Voert SB-activiteiten uit
 • 1.4 Coacht en begeleidt SB-deelnemers
 • 1.5 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB- deelnemers
Kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
 • 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
 • 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Stemt de werkzaamheden af
 • 3.3 Verricht beheer- en onderhoudstaken
 • 3.4 Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
 • 3.5 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
 • 3.6 Werkt aan deskundigheidbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.7 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.8 Voert beleidsmatige taken uit
 • 3.9 Evalueert de (SB-)werkzaamheden
Kerntaak 4: Coördineren en uitvoeren van SB- projecten
 • 4.1 Stelt een projectplan op voor een SB-project
 • 4.2 Bereidt het SB-project voor
 • 4.3 Voert het SB-project uit
Kerntaak 5: Aanbieden van SB- activiteiten aan specifieke (groepen) SB-deelnemers
 • 5.1 Stelt de beginsituatie van de doelgroep/het individu vast
 • 5.2 Stelt een plan op
 • 5.5 Voert bewegingsagogische activiteiten uit
 • 5.6 Coacht en begeleidt specifieke (groepen) SB-deelnemers

Sport- en bewegingscoördinator/Operationeel sport- en bewegingsmanager Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Kerntaak 1: Aanbieden van SB- activiteiten
 • 1.1 Werft en informeert SB-deelnemers
 • 1.2 Bereidt SB-activiteiten voor
 • 1.3 Voert SB-activiteiten uit
 • 1.4 Coacht en begeleidt SB-deelnemers
 • 1.5 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB- deelnemers
Kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
 • 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
 • 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Stemt de werkzaamheden af
 • 3.3 Verricht beheer- en onderhoudstaken
 • 3.4 Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
 • 3.5 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
 • 3.6 Werkt aan deskundigheidbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.7 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.8 Voert beleidsmatige taken uit
 • 3.9 Evalueert de (SB-)werkzaamheden
Kerntaak 4: Coördineren en uitvoeren van SB- projecten
 • 4.1 Stelt een projectplan op voor een SB-project
 • 4.2 Bereidt het SB-project voor
 • 4.3 Voert het SB-project uit
Kerntaak 6: Coördineren van de bedrijfsvoering van de sport- en bewegingsorganisatie
 • 6.1 Geeft leiding aan personeel
 • 6.2 Beheert accommodatie en faciliteiten
 • 6.3 Levert een bijdrage aan financieel beheer
 • 6.4 Ontwikkelt en positioneert het sport en bewegingsprogramma