Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Apothekersassistent

Information

Island: Bonaire
CREBO: 91300
Dossier: Apothekersassistent
MBO Level: 4


Core Tasks

Kerntaak 1: Bieden van farmaceutische patiëntenzorg
 • 1.1 Neemt de zorgvraag aan en kanaliseert deze
 • 1.2 Voert medicatiebewaking uit
 • 1.3 Handelt recepten af
 • 1.4 Behandelt de zelfzorgvraag
 • 1.5 Geeft voorlichting en advies
Kerntaak 2: Bereiden van geneesmiddelen
 • 2.1 Bereidt geneesmiddelen uit grondstoffen
 • 2.2 Past handelspreparaten aan
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
 • 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • 3.3 Voert beheertaken uit
 • 3.4 Voert administratieve taken uit

Companies