Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Kans op Werk op Bonaire

 • September 20, 2019

Kans op Werk op Bonaire 

Kans op Werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten per sector op het eiland. Het gaat om de arbeidskansen die studenten hebben na het afronden van een mbo-opleiding op niveau 2,3 of 4. De kansen zijn dan nog wel rekening houdend met het niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding. Kans op Werk geeft de verhouding weer tussen het verwachte aantal gediplomeerden dat op zoek gaat naar werk en het aantal vacatures die recent aangemeld waren, welke geschikt is voor een mbo-gediplomeerde. De mbo-gediplomeerde is dus iemand die de arbeidsmarkt, na het volgen van een mbo studie, betreedt.  

Doel

Het doel van ROA CN met het publiceren van Kans op Werk op Bonaire is het in beeld brengen wat momenteel de mogelijkheden zijn van een mbo-gediplomeerde op de lokale arbeidsmarkt:

 • Kans op werk geeft informatie over het arbeidsmarktperspectief voor reeds afgestudeerde en aankomende mbo-gediplomeerden;
 • Kans op werk geeft scholen informatie over de behoefte van de arbeidsmarkt aan gediplomeerden;
 • De resultaten kunnen ook door (aankomende) studenten en hun ouders gebruikt worden om voor een bepaalde opleiding of  beroep te kiezen;
 • Het bedrijfsleven heeft met Kans op Werk een indicatie of er voldoende mbo-gediplomeerden op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn of komen.

Doelgroep

De resultaten kunnen door (aankomende) studenten en hun ouders gebruikt worden om voor een bepaald beroep te kiezen. Ook krijgt SGB-mbo te zien hoe hun opleidingen (https://mbobonaire.com/opleidingen/) aansluiten op de lokale arbeidsmarkt. De ontwikkelde informatie is echter niet alleen geschikt voor de huidige gebruikers, maar is ook relevant voor de overheid (RCN en OLB) en overige beleidsmakers, lokale arbeidsmarktpartijen en branche-organisaties.

Bepaling Kans op Werk

In 2019 is Kans Op Werk voor het eerst volledig op administratieve bronnen en publicaties van samenwerkende ketenpartners gebaseerd. De ketenpartners zijn o.a. Openbaar Lichaam Bonaire afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid (MOA), Rijksdienst Caribisch Nederland-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Scholengemeenschap Bonaire (SGB).

Daartoe heeft ROA CN  aan de hand van de cijfers van het jaar 2018:

 • Analyse van vacatures aangemeld bij OLB afdeling MOA geclassificeerd
 • Bepaling van de aantallen relevante vacatures voor studenten die hun mbo-opleiding met een diploma afronden
 • Analyse van het aantal gediplomeerden van het middelbaar beroepsonderwijs schooljaar 2017/2018
 • Prognose van het aantal gediplomeerden van het middelbaar beroepsonderwijs in 2018/2019
 • Analyse van de lokale werkzoekenden 
 • Analyse van de verleende tewerkstellingsvergunning SZW
 • Confrontatie van de vraag (aangemelde vacatures) en aanbod (aantal mbo-gediplomeerden).  


Additionele informatie 

ROA CN wilt deze informatie jaarlijks publiceren. 

In de nabije toekomst wenst ROA CN de Kans op Werk verder uit te werken door d.m.v. wetenschappelijke methodes verder uitwerken in de komst met prognoses en kansen voor studenten die een mbo-opleiding gaan starten. Kortom, de kans op werk over een aantal jaren bij een opleiding met een bepaalde opleidingsduur.