Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
  • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
  • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
  • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

ROA CN heeft banden versterkt

  • January 29, 2016

Afgelopen week was er veel belangstelling voor de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN). De raad, die de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven op elkaar afstemt, heeft duidelijk kenbaar gemaakt aan belanghebbende partijen welke knelpunten er zijn en waar dus geïnvesteerd zal moeten worden. Het Openbaar Lichaam Bonaire, de

Read more

Resultaten onderzoek ROA CN

  • January 25, 2016

De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland is een Nederlandse overheidsinstantie op Bonaire gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het heeft als belangrijkste taak het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar te laten afstemmen. Belangrijke onderdelen hier van zijn, het erkennen van leerbedrijven, het certificeren van leermeesters, het adviseren

Read more