Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Haafkes Bouw Bonaire

Information

PO 737
Bonaire

Tel: +599-7820272
Email: thomas@haafkesbouwbonaire.com

Timmerman (Bouwbreed) Niv. 2 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren
 • 1.3 Maatvoert en zet uit
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
Kerntaak 2: Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
 • 2.1 Richt werkplek in
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.2 Verwijdert constructiedelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.4 Stelt hulpconstructies
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.5 Bewerkt bouwmaterialen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.6 Plaatst prefab elementen
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.7 Monteert producten en onderdelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
 • 2.8 Ruimt werkplek op
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
   • 3. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 4. Discipline tonen

Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra Niv. 4 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
Kerntaak 1: Calculeert en stelt offertes op
 • 1.2 Verricht werkopname
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Analyseren
   • 1. Conclusies trekken
   • 2. Oplossingen voor problemen bedenken
  • Kwaliteit leveren
   • Systematisch werken
Kerntaak 2: Bereidt de uitvoering van werkzaamheden voor en bewaakt deze
 • 2.1 Organiseert en plant het uitvoeringsproces
  • Overtuigen en beïnvloeden
   • Ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Activiteiten plannen
   • 2. Tijd indelen
   • 3. Mensen en middelen organiseren
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • Beslissingen nemen
 • 2.2 Bewaakt en controleert voortgang
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Acties en activiteiten initiëren
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Voortgang bewaken
  • Bedrijfsmatig handelen
   • Kostenbewust handelen
 • 2.3 Bewaakt en controleert kwaliteit
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Acties en activiteiten initiëren
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Proactief informeren
   • 2. Bijdrage van anderen waarderen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteit- en produktiviteitsniveaus bewaken
 • 2.4 Bewaakt de begroting
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Acties en activiteiten initiëren
  • Formuleren en rapporteren
   • Nauwkeurig en volledig rapporteren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
Kerntaak 3: Leidt de uitvoering van werkzaamheden
 • 3.1 Organiseert en coördineert de uitvoering
  • Aansturen
   • 1. Taken delegeren
   • 2. Richting geven
   • 3. Functioneren van mensen controleren
  • Omgaan met veranderingen en aanpassen
   • 1. Aanpassen aan veranderde omstandigheden
   • 2. Omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid
  • Bedrijfsmatig handelen
   • 1. Financieel bewustzijn tonen
   • 2. Inzicht tonen in de dynamiek van de organisatie
 • 3.2 Voert KAM – beleid uit
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
   • 2. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
  • Aansturen
   • 1. Instructies en aanwijzingen geven
   • 2. Functioneren van mensen controleren
 • 3.3 Maakt detailplanningen
  • Analyseren
   • 1. Informatie genereren uit gegevens
   • 2. Verbanden leggen
  • Plannen en organiseren
   • 1. Doelen en prioriteiten stellen
   • 2. Activiteiten plannen
   • 3. Tijd indelen
   • 4. Mensen en middelen organiseren
 • 3.4 Stuurt personeel aan
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Acties en activiteiten initiëren
   • 3. Afgewogen risico’s nemen
  • Aansturen
   • 1. Taken delegeren
   • 2. Anderen bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven
   • 3. Instructies en aanwijzingen geven
   • 4. Functioneren van mensen controleren
   • 5. Diversiteit benutten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
 • 3.5 Verzorgt maatvoering en stelwerk
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Analyseren
   • Gegevens controleren en aannames toetsen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken conform voorgeschreven procedures
 • 3.6 Verricht administratieve werkzaamheden
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures

Allround timmerman bouw- en werkplaats Niv. 3 - BPV Plek: 1

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov
Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren
 • 1.1 Controleert gegevens en meetpunten
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteitsniveaus halen
   • 2. Systematisch werken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
 • 1.3 Maatvoert en zet uit
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Systematisch werken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 1.4 Controleert de maatvoering
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Systematisch werken
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Werken conform voorgeschreven procedures
Kerntaak 2: Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen
 • 2.1 Richt werkplek in
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • Geschikte materialen en middelen kiezen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.2 Verwijdert constructiedelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.4 Stelt hulpconstructies
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Materialen en middelen inzetten
   • 1. Geschikte materialen en middelen kiezen
   • 2. Goed zorg dragen voor materialen en middelen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.5 Bewerkt bouwmaterialen
  • Samenwerken en overleggen
   • Anderen raadplegen en betrekken
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
   • 3. Gevoel voor ruimte en richting tonen
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Instructies opvolgen
   • 2. Werken conform veiligheidsvoorschriften
 • 2.6 Plaatst prefab elementen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
  • Kwaliteit leveren
   • Kwaliteitsniveaus halen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • Instructies opvolgen
 • 2.7 Monteert producten en onderdelen
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • 1. Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden
   • 2. Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden
 • 2.8 Ruimt werkplek op
  • Materialen en middelen inzetten
   • Goed zorgdragen voor materialen en middelen
  • Instructies en procedures opvolgen
   • 1. Werken conform veiligheidsvoorschriften
   • 2. Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen
   • 3. Werken conform voorgeschreven procedures
   • 4. Discipline tonen
Kerntaak 3: Organiseren dagelijkse werkzaamheden van collega’s
 • 3.1 Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega ́s
  • Aansturen
   • 1. Taken delegeren
   • 2. Instructies en aanwijzingen geven
  • Begeleiden
   • Adviseren
  • Materialen en middelen inzetten
   • Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
  • Plannen en organiseren
   • Mensen en middelen organiseren
 • 3.2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
  • Aansturen
   • 1. Uitoefenen van gezag
   • 2. Functioneren van mensen controleren
  • Kwaliteit leveren
   • 1. Kwaliteit- en productiviteitsniveaus bewaken
   • 2. Kwaliteitsniveaus halen
 • 3.3 Overlegt en stemt af met derden
  • Samenwerken en overleggen
   • 1. Afstemmen
   • 2. Proactief informeren
  • Vakdeskundigheid toepassen
   • Expertise delen
  • Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten
   • Aansluiten bij behoeften en verwachtingen
 • 3.4 Bewaakt voortgang
  • Beslissen en activiteiten initiëren
   • 1. Beslissingen nemen
   • 2. Op eigen initiatief handelen
  • Plannen en organiseren
   • Voortgang bewaken
 • 3.5 Rapporteert aan leidinggevende
  • Samenwerken en overleggen
   • Proactief informeren
  • Formuleren en rapporteren
   • 1. Nauwkeurig en volledig rapporteren
   • 2. Structuur aanbrengen

Servicemedewerker gebouwen (HKS) Niv. 2 - BPV Plek:

Avail: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
B1-K1 Opnemen en vaststellen van werkzaamheden
 • B1-K1-W1 Voorbereiden van opnamewerkzaamheden
 • B1-K1-W2 Opnemen situatie ter plaatse
B1-K2 Verrichten van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouwonderdelen en omgeving
 • B1-K2-W1 Voorbereiden van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omgeving
 • B1-K2-W2 Opsporen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen en bouwkundige gebreken
 • B1-K2-W3 Geschikt maken gebouw(onder)deel voor uit te voeren werk
 • B1-K2-W4 Verrichten van preventief onderhoud aan elektrotechnische en werktuigkundige installatie
 • B1-K2-W5 Verrichten van preventief onderhoud aan gebouw, interieur en terrein
 • B1-K2-W6 Verhelpen van elektrotechnische en werktuigkundige storingen
 • B1-K2-W7 Verhelpen van bouwkundige gebreken
 • B1-K2-W8 Verrichten van modificaties aan elektrotechnische en werktuigkundige installaties
 • B1-K2-W9 Verrichten van modificaties aan gebouw, interieur en terrein
 • B1-K2-W10 Afronden van (onderhouds)werkzaamheden aan technische installaties, gebouw(onder)delen en omgeving